SKPB Łódź Aktualności Wydarzenia SKPB Łódź Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2009
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2009
Autor: Szymon Gradka    Utworzone: 07.08.2020

29 listopada 2009 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze SKPB Łódź. Ustępujący zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Komisja szkoleniowa zaprezentowała aktualną sytuacje na prowadzonych kursach przewodnickich oraz podsumowała akcje doszkalające przeprowadzone w trakcie ostatniego roku.  Komisja rewizyjna tradycyjnie w swoim sprawozdaniu starała się wychwycić wszelkie nieprawidłowości zaobserwowane podczas minionego roku, a także zaproponować co powinno zostać poprawione w przyszłym przez nowo wybrany zarząd. Podczas dyskusji poruszono wiele ważnych tematów, co pozwoliło wyciągnąć konstruktywne wnioski na przyszłość.


W wyniku głosowania wybrano skład nowego zarządu SKPB Łódź 2009/2010.

 Jego skład jest następujący:

  • Piotr Mączewski - prezes
  • Tomasz Szala - skarbnik
  • Maciej Klimczak
  • Dariusz Łapiński
  • Szymon Gradka
Do składu nowej komisji rewizyjnej powołano:
  • Jarosława Bernackiego
  • Łukasza Kubalę
  • Jana Gargóla

Na przewodniczącego komisji szkoleniowej ponownie wybrany został Bartek Zgorzelski.