SKPB Łódź Aktualności Ze świata Warsztaty "Natura 2000"
Warsztaty "Natura 2000"
Autor: Szymon Gradka    Utworzone: 07.08.2020

Serdecznie zapraszamy na warsztaty zorganizowane w ramach szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej „Natura 2000” dla kadry programowej PTTK, które odbędą się w piątek 24 kwietnia o 16.30 w siedzibie PTTK im. J. Czeraszkiwicza (ul. Wigury 12a). Spotkanie poprowadzi Michał Stopczyński – członek Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego ds. Natura 2000 w województwie łódzkim, Przewodniczący Łódzkiego Koła PTOP „Salamandra” (fauna).


Program zajęć:
  • Rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki ptaków objętych programem Natura 2000 (rozpoznawanie poszczególnych gatunków ze slajdów, rozpoznawanie głosów ptaków z taśmy).
  • Sposoby ochrony miejsc lęgowych, zimowisk i miejsc wypoczynku na trasach wędrówek ptaków objętych programem Natura 2000.
  • Unikatowe gatunki fauny objęte programem Natura 2000.