Fotozagadka SKPB Łódź 2011
Autor: Szymon Gradka    Utworzone: 07.08.2020

Już 16 lutego 2011 rusza kolejna edycja cyklicznego konkursu Fotozagadka SKPB Łódź 2011. Nie przeoczcie publikacji pierwszego z pytań!!! Warto zaznaczyć, że w tym roku każdy ma szansę na zdobycie cennych nagród, gdyż wśród wszystkich uczestników zostanie rozlosowanych kilka dodatkowych upominków. Wszystkie informacje na temat tegorocznej edycji konkursu znajdziecie tutaj.

 
Zasady konkursu:

Przez 10 tygodni na internetowej stronie SKPB Łódź będą publikowane nowe zdjęcia - po jednym z trzech kategorii:

  • panorama beskidzka,
  • obiekt beskidzki,
  • góry Karpat (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rumunia).
Dodatkowo kilka razy w trakcie trwania konkursu pojawi się zagadka bonusowa przedstawiająca zdjęcie z jednej z powyższych kategorii. Na wszystkich zdjęciach należy rozpoznać widniejące obiekty, prezentowane szczyty, bądź określić skąd została zrobiona panorama.

Odpowiedzi wraz z aktualnym adresem zamieszkania należy nadsyłać na adres: fotozagadka@tlen.pl

Dotychczas za nami cztery edycje konkursu:

Dla przykładu jak wyglądają zdjęcia konkursowe i jak formułowane są pytania oto jedno z nich:

Panorama beskidzka


Pytania do tego zdjęcia:

  • Jaki kolor ma szlak, z którego wykonano to zdjęcie?
  • Jak nazywają się szczyty zaznaczone cyframi: 1, 4 i 5
  • Jak nazywa się miejscowość zaznaczona cyfrą 2?
  • Jak nazywa się przełęcz zaznaczona cyfrą 3?


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Życzymy miłej zabawy.