Regulamin i nagrody „Fotozagadki” SKPB Łódź 2011
Regulamin:
 1. W konkursie udział brać mogą wszyscy z wyjątkiem przewodników SKPB Łódź.
 2. Czas trwania V edycji: 16 lutego 2010 - 8 maja 2010.
 3. W każdą środę podczas trwania edycji opublikowane będą trzy zdjęcia, będące przedmiotem konkursu: panorama beskidzka, obiekt beskidzki, góry Karpat (Czechy, Słowacja, Ukraina, Rumunia). Dodatkowo w trakcie trwania konkursu na naszej stronie pojawi się 5 dodatkowych zagadek bonusowych o tej samej tematyce.
 4. Czas na odpowiedź wynosi tydzień – termin upływa w każdy wtorek o godz. 24:00 (decyduje godzina wysłania e-maila).
 5. Prawidłowe odpowiedzi na pytania z danego tygodnia oraz uzyskana sumaryczna punktacja przez uczestników będą publikowane wraz z kolejną zagadką w każdą następną środę. Organizator zastrzega sobie możliwość pojawienia się opóźnień w publikacji kolejnych pytań oraz aktualnych wyników konkursu.
 6. Za każde zdjęcie uzyskać można od 0 do 1 pkt, maksymalna ilość punktów w V edycji – 35 (30 punktów za zwykłe zagadki + 5 punktów za zagadki bonusowe)
 7. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres: fotozagadka@tlen.pl
 8. Biorąc udział w konkursie (wysyłając odpowiedź) wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SKPB Łódź na potrzeby realizacji konkursu oraz na kontakt drogą elektroniczną.
 9. Wraz z odpowiedziami na pierwszą fotozagadkę uczestnicy są zobowiązani nadesłać także swój adres zamieszkania, który później posłuży do ewentualnego zaadresowania przesyłek z nagrodami.
 10. Oprócz nagród dla osób, które zajmą najlepsze miejsca, wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy nadeślą minimum trzy odpowiedzi (niekoniecznie prawidłowe) na nasze zagadki (zagadka rozumiana jako komplet 3 pytań z danego tygodnia lub jedno pytanie bonusowe) zostaną rozlosowane dodatkowe nagrody.
 11. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów konkursu :-)
 12. Wszelkie pytania, wątpliwości proszę kierować na adres fotozagadka@tlen.pl.

Nagrody: