SKPB Łódź Śpiewanki Tematyczny Konkurs Muzyczny - Śpiewanki 2008