SKPB Łódź My w Łodzi Inne wydarzenia 2014 - Rajd okolicznościowy "Bitwy Łódzkie"
2014 - Rajd okolicznościowy "Bitwy Łódzkie"
Autor: Amelia Szafrańska    Utworzone: 07.08.2020

Zapraszamy do udziału w rajdzie pieszym organizowanym przez Oddział PTTK Łódź-Polesie, podczas którego mamy przyjemność poprowadzić jedną z tras. Rajd odbędzie się w najbliższą sobotę, tj. 22.11.2014 r. Jego organizacja związana jest z setną rocznicą tzw. Operacji Łódzkiej, która rozegrała się w listopadzie 1914 roku i była jedną z największych bitew manewrowych I Wojny Światowej. 

Po co?

Rajd ma na celu przypomnienie uczestnikom imprezy wydarzeń historycznych, jakie miały miejsce w okresie I Wojny Światowej w okolicach Łodzi i uczcić pamięć Polaków walczących na frontach Wielkiej Wojny 1914 - 1918. Ważnym aspektem rajdu jest również popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (zdobywanie punktów na OTP i KOT oraz punktów do odznaki Turysta Przyrodnik), czynny wypoczynek na świeżym powietrzu, a przy okazji poznanie okolic Łodzi. 

Dla kogo?

Rajdy organizowane przez PTTK formułą różnią się nieco od rajdów, które znacie ze wspólnych wyjazdów z SKPB w Beskidy. PTTK dedykuje rajdy turystom indywidualnym, ale również drużynom. Drużynę stanowi grupa z dowolną ilością osób, mająca swojego reprezentanta. Na starcie rajdu drużyny i turyści indywidualni otrzymają opisy wybranych tras, według których powędrują (lub pojadą rowerem) na metę rajdu. Trasa nr 2, którą organizuje SKPB Łódź, w odróżnieniu od pozostałych tras, będzie w całości poprowadzona przez naszego przewodnika, który umili wędrówkę opowieściami o działaniach wojennych w okolicach Łodzi. Trasy startujące ze stacji PKP Gałkówek w programie mają  przewidziane zwiedzanie Muzeum im. Leokadii Marciniak w Gałkowie Dużym.

 

Kierownictwo imprezy:
 • Kierownik: Paweł Pietkowski
 • Zastępcy: Antoni Białkowski, Jan Zientkiewicz
 • Sekretarz: Agata Góra

Trasy:

TRASA 1 – piesza z opisem

organizator: Klub Turystów Pieszych "STONOGA"

kierownictwo trasy: Bogumiła Prochuń, Iwonna Jackowska

 

przebieg: Gałkówek – Jordanów  Leśniczówka Wiączyń Dolny (12 km.)

Start o godz. 9:40  (PKP Gałkówek). 
Dojazd pociągiem z dworca PKP Łódź Kaliska godz. 09:03 (zakup biletu we własnym zakresie)

 

amelia_szafranska krzysztof_kiryszewski TRASA 2 - piesza z przewodnikiem, ilość miejsc ograniczona

organizator: Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich

kierownictwo trasy: Amelia Szafrańska (tel. 662069343), Krzysztof Kiryszerwski


przebieg: Gałkówek – Janówka – Leśniczówka Wiączyń Dolny (12 km.)

Start o godz. 09:40 (PKP Gałkówek). 
Dojazd pociągiem z dworca PKP Łódź Kaliska godz. 09:03 (zakup biletu we własnym zakresie)

  

TRASA 3 –  rowerowa z opisem

organizatorzy: Koło Terenowe Turystów Kolarzy, KT „Piechur”

kierownictwo trasy: Przemysław Pisera, Krzysztof Góra

 

przebieg: Łódź (Plac Dąbrowskiego) – Gałkówek – Leśniczówka Wiączyń Dolny – Łódź (50 km.)

Start o godz. 09:30  (Łódź, Plac Dąbrowskiego)

 

 

Termin:  Rajd odbędzie się 22.11. br. bez względu na pogodę.


Meta Rajdu: wiata leśna w Wiączyniu Dolnym, czynna w godzinach 12:30 – 14:00.

W tym czasie organizatorzy zapewniają przybyłym wędrowcom ciepłą herbatę i drobny słodki poczęstunek. Przewiduje się też przeprowadzenie konkursów sprawnościowych i konkursu z wiedzy na temat przebiegu I Wojny Światowej, zwieńczonych wręczeniem upominków.

UWAGA! Na mecie rajdu będzie możliwość pieczenia przy ognisku kiełbasek - zakupionych we własnym zakresie.

 

Powrót: MPK Łódź linia 91 


Zapisy/Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) powinny zawierać: 

 • imię i nazwisko uczestnika
 • datę urodzenia,
 • nr legitymacji PTTK (jeśli jesteś członkiem PTTK)
 • nazwę szkoły lub drużyny oraz imię, nazwisko i numer telefonu opiekuna (w przypadku zgłaszania drużyn)


Zapisy i wpłaty przyjmowane będą:

 • w lokalu PTTK - ul. Lipowa 48 (prawa oficyna).
19 listopada (środa) w godz. 16:00 – 19:30
20 listopada (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00 

W przypadku zgłoszenia mailowego lub w dniu imprezy organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczeń, a znaczek uczestnik odbierze w okresie do14 dni po imprezie w lokalu Oddziału PTTK Łódź-Polesie.


Warunki uczestnictwa:

W imprezie mogą wziąć udział drużyny szkolne i turyści indywidualni. Uczestnictwo osób niepełnoletnich tylko pod opieką dorosłych.

 

Koszty/Wpisowe (dofinansowanie do działalności statutowej PTTK):

 • 5 zł – młodzież szkolna zrzeszona w PTTK i członkowie PTTK
 • 7 zł – osoby nie zrzeszone w PTTK

Opiekunowie drużyn są zwolnieni z opłat w wypadku grup liczących 10 osób i więcej  (ograniczenie nie dotyczy opiekunów osób niepełnosprawnych).


Świadczenia - organizator w ramach wpisowego zapewnia:
 • opis trasy,
 • potwierdzenie punktów na OTP i KOT (oraz punktów do odznaki Turysta Przyrodnik),
 • znaczek okolicznościowy,
 • słodki poczęstunek.

Obowiązki uczestników:
 • posiadanie apteczki przez drużynę,
 • pokonywanie tras zgodnie z opisem,
 • przestrzeganie Karty Turysty,
 • podporządkowanie się zarządzeniom organizatorów,
 • opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za grupę.

Postanowienia  końcowe
 • uczestnicy imprezy ubezpieczają się na czas jej trwania we własnym zakresie,
 • organizatorzy spotkania nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu i na osobie uczestnika,
 • za szkody powstałe z winy osoby niepełnoletniej odpowiada jej opiekun,
 • w przypadku nie zgłoszenia się na imprezę wpisowe nie będzie zwracane.

 


Miłej wędrówki i miłych wrażeń życzy Kierownictwo Rajdu.
Do zobaczenia na starcie rajdu.