SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2016 - 35/XXXV SKoPB 2016 - 35/XXXV - zestaw 5
SKoPB 2016 - 35/XXXV - zestaw 5
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

Majowy zestaw bogaty jest w muzea, postaci naukowców i błogosławionych, a nawet świętych. Wszystko to owiane lekko wakacyjną bryzą ;)
Na odpowiedzi czekamy do 20 czerwca, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

 • Regulamin SKoPB

 • Odpowiedzi SKoPB

 • Ranking SKoPB

 •  

  Zadanie 13.

  Choć jest to konkurs górski, to jednak z racji zbliżających się wakacji, przenieśmy się na chwilę w inne klimaty. Pomoże nam w tym poniższa fotografia. Widoczna na niej postać spogląda w kierunku rzeczywistych dwóch muzeów (1, 2), których ekspozycje łatwo powiązać z częścią społeczeństwa, która przychodzi na myśl, gdy wchodzimy do budynku, któremu zrobiono zdjęcie.
  Napiszcie, gdzie wykonano to zdjęcie (sama miejscowość nie wystarczy).

  Skoro SKoPB jest konkursem głównie beskidzkim, to dla ułatwienia podamy kilka beskidzkich podpowiedzi. Widoczny na fotografii TOM stoi przy ulicy noszącej imię postaci nierozerwalnie związanej z Beskidami. Postać ta patronuje lokalnej szkole i miejscowemu muzeum (3), a jej wizerunek możemy zobaczyć w jednym z beskidzkich schronisk.
  Dodatkowo w odpowiedzi poprosimy o wskazanie tych 3 muzeów (1,2,3).


  Zadanie 14.

  Niektórzy twierdzą, że „wojna, a nie potrzeba, jest matką wynalazków”. Abstrahując od trafności tego stwierdzenia, nie sposób nie wspomnieć o technologiach, które powstały na potrzeby wojska a dziś są w powszechnym użytku, dla przykładu: internet, GPS, drony, czy nawet mało „militarna” kuchenka mikrofalowa. Na potrzeby wojska prowadzi się także badania chemiczne, biologiczne, farmaceutyczne. Właśnie o takie beskidzkie badania z pogranicza medycyny chcielibyśmy zapytać.
  Podczas wojen, które przetoczyły się przez Karpaty, do pracy w jednostkach wojskowych zostali powołani młodzi naukowcy, którzy przyczynili się do skutecznej walki z pewną chorobą. Dwójka z nich prowadziła w koszarach wojskowych badania, których rezultatem była metoda diagnozy tej choroby. Trzeci, pracujący niezależnie od wspomnianej dwójki, był pierwszym w historii, który opracował skuteczny sposób jej leczenia. Na podstawie wspomnień jednego z jego pomocników powstał scenariusz filmu fabularnego, w którym ukazano niektóre aspekty pracy nad tą chorobą. Ułatwieniem niech będzie fakt, iż jedno z laboratoriów tego uczonego znajdowało się w naddunajeckiej miejscowości przy ulicy, której nazwa przywodzi na myśl jeden z najokazalszych okalających je szczytów.
  W odpowiedzi prosimy o podanie nazwisk trzech wymienionych naukowców, tytuł wspomnianego filmu i oczywiście nazwę choroby, do leczenia której walnie się przyczynili.

  Zadanie 15.

  Urodzony na pogórzańskim pograniczu błogosławiony (1), po ukończeniu szkoły w rodzinnej miejscowości, przez rok uczył się w miejscowości z której pochodził błogosławiony (2). Gimnazjum ukończył w mieście z którego pochodzi inny polski błogosławiony (3). Sakrę biskupią przyjął w obecności kolejnego błogosławionego (4) oraz sługi bożego (5), którego proces beatyfikacyjny rozpoczynano kilkukrotnie. Dzięki dobrej woli błogosławionego (1) na ziemiach polskich pojawił się zakon, z którego wywodzą się dwaj kolejni błogosławieni (6 i 7). Jeden z nich, powiedzmy 6, urodził się w miejscowości z której rozpościera się wspaniały widok na Tatry. Obecnie macierzysta siedziba tego zakonu znajduje się w miejscowości, która sąsiaduje z miastem w którym urodził się błogosławiony (3). W tej samej miejscowości szkołę średnią ukończyli błogosławieni (6 i 7).
  W odpowiedzi prosimy napisać, którzy spośród przedstawionych błogosławionych zostali kanonizowani.


  Sponsorami nagród są Wydawnictwo Galaktyka, Oficyna Wydawnicza "Rewasz" oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - oddział bieszczadzki.

  galaktyka logotyp