SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2016 - 35/XXXV SKoPB 2016 - 35/XXXV - zestaw 6
SKoPB 2016 - 35/XXXV - zestaw 6
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

Pierwszy wakacyjny zestaw to dawka etnografii i trochę spływów kajakowych. Pojawia się również Piłsudski na wczasach ;-)
Na odpowiedzi czekamy do 23 lipca, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

 • Regulamin SKoPB

 • Odpowiedzi SKoPB

 • Ranking SKoPB

 •  

  Zadanie 16.

  Zakładając, że wszystkie karpackie i okołokarpackie cieki wodne są spławne, to w jakich latach należałoby się wybrać na spływ, żeby odwiedzić 3 karpackie kraje w jak najkrótszym czasie, poruszając się wyłącznie kajakiem bez wyjmowania go z wody, z maksymalną prędkość 20 km/h? Dodajmy też, że aby uznać, że kajak jest w danym państwie, to oba brzegi cieku wodnego którym płynie, muszą należeć do tego państwa oraz, że w minimum 2 krajach musimy przepłynąć przez Beskidy.
  W odpowiedzi napiszcie także, ile taka podróż by trwała i jakimi ciekami wodnymi należałoby płynąć.

  Zadanie 17.

  Jaworzyna, Kiczora, Przysłop, Kopa, Dił - te nazwy występują w Beskidach powszechnie od Cieszyna po Czeremosz. My jednak zapytamy o mniej popularne określenie.
  Jeden z beskidzkich szczytów ma nazwę identyczną z pewną pozabeskidzką górą. Przez każdą z tych gór przebiega główny szlak dla danego pasma, a w okolicy szczytów zlokalizowane są rezerwaty o identycznej nazwie. W tej samej pozabeskidzkiej grupie górskiej znajduje się jeszcze jeden szczyt o tej samej nazwie, od którego odległości w linii prostej wynoszą odpowiednio:
  • do Babiej Góry – ok. 10 km,
  • do Tokarni – ok. 11km,
  • do Ostrej – ok. 12km,
  • do Okrąglicy – ok. 14km.
  W odpowiedzi podajcie wysokość tego trzeciego szczytu, który jest otoczony przez wypunktowane powyżej szczyty o beskidzko brzmiących nazwach.

  Zadanie 18.

  Na skraju beskidzkiej miejscowości, wyróżniającej się w przeszłości spośród okolicznych osad pod kątem zamieszkującej ją ludności i sposobem zabudowy, znajduje się cmentarz z mogiłą szlachcica i dyplomaty (organizował podobno wypoczynek samemu Piłsudskiemu). Miejsce jego spoczynku przedstawiamy na fotografii, a w odpowiedzi chcielibyśmy przeczytać nazwisko tego szlachcica.
  Podpowiemy, że największy zakład produkcyjny w historii tej miejscowości już dawno nie istnieje, a jeden z uznanych XVII-wiecznych twórców wylicza tę osadę opisując pewne podgórskie włości.


  Sponsorami nagród są Wydawnictwo Galaktyka, Oficyna Wydawnicza "Rewasz" oraz Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - oddział bieszczadzki.

  galaktyka logotyp