SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2017
SKoPB 2017
SKoPB 2017 - zestaw 4
Autor: SKoPB Utworzone: 05.04.2017
skopb logo

Przed Wami czwarty zestaw trzeciej edycji SKoPB. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy - cały czas można do niej przystąpić!
Na odpowiedzi czekamy do 30 kwietnia, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Więcej… [SKoPB 2017 - zestaw 4]
 
SKoPB 2017 - zestaw 3
Autor: SKoPB Utworzone: 05.03.2017
skopb logo

Prezentujemy trzeci zestaw trzeciej edycji SKoPB. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy - cały czas można do niej przystąpić!
Na odpowiedzi czekamy do 31 marca, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Więcej… [SKoPB 2017 - zestaw 3]
 
SKoPB 2017 - zestaw 2
Autor: SKoPB Utworzone: 05.02.2017
skopb logo

Drugi zestaw kolejnej edycji SKoPB przed Wami. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy - cały czas można przystąpić do zabawy!
Na odpowiedzi czekamy do 28 lutego, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Więcej… [SKoPB 2017 - zestaw 2]
 
Odpowiedzi SKoPB 2017
Autor: SKoPB Utworzone: 05.02.2017

skopb logoPrzedstawiamy odpowiedzi na poprzednie zadania.

Więcej… [Odpowiedzi SKoPB 2017]
 
Ranking SKoPB 2017
Autor: SKoPB Utworzone: 05.02.2017

Suma punktów i czasów


zawodnik punkty ogółem punkty bonusy
Paweł Schmidt 8,25
Jan Pizoń 8
Ewa Kluska 7
Anna Omiecińska 4,75
Joanna Żabowska 3,75
Maciek Klimczak 2
Kuba Wolski 2
Cezary Mysłowski 2
Katarzyna Santy 1
Henryk Bielamowicz 0,5

Zadanie 1.


Kuba Wolski 1
Katarzyna Santy 1
Ewa Kluska 1
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 1
Maciek Klimczak 1
Cezary Mysłowski 1
Henryk Bielamowicz 0,5
Joanna Żabowska 1
Anna Omiecińska 1

Zadanie 2.


Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 1
Anna Omiecińska 1

Zadanie 3.


Kuba Wolski 1
Ewa Kluska 1
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 1
Maciek Klimczak 1

Zadanie 4.


Ewa Kluska 1
Joanna Żabowska 1
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 1
Cezary Mysłowski 1
Anna Omiecińska 1

Zadanie 5.


Ewa Kluska 1
Joanna Żabowska 1
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 1
Anna Omiecińska 1

Zadanie 6.


Ewa Kluska 1
Joanna Żabowska 0,75
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 0,75
Anna Omiecińska 0,75

Zadanie 7.


Paweł Schmidt 1

Zadanie 8.


Ewa Kluska 1
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 1

Zadanie 9.


Ewa Kluska 1
Jan Pizoń 1
Paweł Schmidt 0,5

 
SKoPB 2017 - zestaw 1
Autor: SKoPB Utworzone: 06.01.2017
skopb logo

Zapraszamy do 3. cyklu naszej zabawy! Przez kolejny rok będziemy przedstawiać Wam zadania-zagadki. Odpowiedzi mogą być o różnym stopniu trudności - jedne znajdziecie łatwiej, nad innymi możecie trochę połamać głowy.
Dziś pierwsze zadania, ale przypominamy, że dołączyć będzie można w dowolnym momencie trwania konkursu.
Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Więcej… [SKoPB 2017 - zestaw 1]
 
Regulamin SKoPB 2017
Autor: SKoPB Utworzone: 06.01.2017

skopb logo

1. „SKoPB” jest konkursem wiedzy o polskich Karpatach. Należy przez to rozumieć obszar na południe od linii kolejowej Zebrzydowice - Czechowice-Dziedzice - Oświęcim - Kraków - Tarnów - Przemyśl - Medyka (w zakres wchodzą również miasta leżące na tej linii). Wschodnią, zachodnią i południową granicą obszaru konkursowego jest granica państwowa.

2. Nie wszystkie pytania (a co za tym idzie odpowiedzi) muszą dotyczyć bezpośrednio ww. terenu, ale muszą być z nimi nierozerwalnie związane.

3. W konkursie udział mogą brać WSZYSCY za wyjątkiem prowadzących konkurs.

4. Czas trwania konkursu: 6 stycznia 2017 – 31 października 2017.

5. Przez 10 miesięcy, każdego 5-go dnia miesiąca będą publikowane 3 zadania. Termin na udzielenie odpowiedzi upływa ostatniego dnia danego miesiąca (decyduje godzina wysłania e-maila). Jeśli pytanie pojawi się z pewnym opóźnieniem, termin na udzielenie odpowiedzi nie ulega przesunięciu.

6. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie przyznawany jest jeden punkt. Jeśli w zadaniu jest więcej niż jedno pytanie, to za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje odpowiednią, proporcjonalną część punktu.

7. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres konkurs@skpb.lodz.pl.

8. Zwycięzcą i zdobywcą głównej nagrody jest osoba, która zdobyła największą ilość punktów. Osoby, który uzyskały odpowiednio 2 i 3 miejsce również są nagradzane.

9. Wśród osób, które zdobyły więcej niż 10 punktów (nie dotyczy to zdobywców pierwszych trzech miejsc), zostaną rozlosowane nagrody drugiego stopnia.

10. W przypadku, gdy po ostatnim zadaniu pierwsze miejsce będzie zajmowane przez co najmniej dwie osoby mające tyle samo punktów, zostanie rozegrana pomiędzy nimi dogrywka na zasadach określonych przez Organizatora. Dogrywka trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy.

11. Podczas trwania konkursu pojawi się w różnym czasie 6 zadań bonusowych, na które termin odpowiedzi upływa po 48 godzinach od daty publikacji na stronie www.skpb.lodz.pl (decyduje godzina wysłania e-maila).

12. Pytania bonusowe będą wliczane do ogólnej punktacji.

13. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie konkursu prosimy kierować na adres konkurs@skpb.lodz.pl

14. O wszystkich kwestiach spornych lub nie objętych powyższym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.