Regulamin SKoPB 2017
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020

skopb logo

1. „SKoPB” jest konkursem wiedzy o polskich Karpatach. Należy przez to rozumieć obszar na południe od linii kolejowej Zebrzydowice - Czechowice-Dziedzice - Oświęcim - Kraków - Tarnów - Przemyśl - Medyka (w zakres wchodzą również miasta leżące na tej linii). Wschodnią, zachodnią i południową granicą obszaru konkursowego jest granica państwowa.

2. Nie wszystkie pytania (a co za tym idzie odpowiedzi) muszą dotyczyć bezpośrednio ww. terenu, ale muszą być z nimi nierozerwalnie związane.

3. W konkursie udział mogą brać WSZYSCY za wyjątkiem prowadzących konkurs.

4. Czas trwania konkursu: 6 stycznia 2017 – 31 października 2017.

5. Przez 10 miesięcy, każdego 5-go dnia miesiąca będą publikowane 3 zadania. Termin na udzielenie odpowiedzi upływa ostatniego dnia danego miesiąca (decyduje godzina wysłania e-maila). Jeśli pytanie pojawi się z pewnym opóźnieniem, termin na udzielenie odpowiedzi nie ulega przesunięciu.

6. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie przyznawany jest jeden punkt. Jeśli w zadaniu jest więcej niż jedno pytanie, to za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje odpowiednią, proporcjonalną część punktu.

7. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres konkurs@skpb.lodz.pl.

8. Zwycięzcą i zdobywcą głównej nagrody jest osoba, która zdobyła największą ilość punktów. Osoby, który uzyskały odpowiednio 2 i 3 miejsce również są nagradzane.

9. Wśród osób, które zdobyły więcej niż 10 punktów (nie dotyczy to zdobywców pierwszych trzech miejsc), zostaną rozlosowane nagrody drugiego stopnia.

10. W przypadku, gdy po ostatnim zadaniu pierwsze miejsce będzie zajmowane przez co najmniej dwie osoby mające tyle samo punktów, zostanie rozegrana pomiędzy nimi dogrywka na zasadach określonych przez Organizatora. Dogrywka trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy.

11. Podczas trwania konkursu pojawi się w różnym czasie 6 zadań bonusowych, na które termin odpowiedzi upływa po 48 godzinach od daty publikacji na stronie www.skpb.lodz.pl (decyduje godzina wysłania e-maila).

12. Pytania bonusowe będą wliczane do ogólnej punktacji.

13. Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie konkursu prosimy kierować na adres konkurs@skpb.lodz.pl

14. O wszystkich kwestiach spornych lub nie objętych powyższym regulaminem decydują Organizatorzy Konkursu.