SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2017 SKoPB 2017 - bonus 3
SKoPB 2017 - bonus 3
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

UWAGA UWAGA! Czas na nowy bonus! :)
Na odpowiedzi czekamy do północy między dniami 4/5 października , wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl
Zadanie opublikowane: 02.10/3.10.2017 o godz. 00:00

Bonus 3.

W niespełna sto lat po przedstawionych poniżej wydarzeniach konsekrowano kościół, w którym pamiątki po nich można oglądać do dziś. Podpowiemy, że w historii tej świątyni znajdziemy także wydarzenie mające bezpośredni związek z papieżem, i nie o Jana Pawła II tu chodzi.
W odpowiedzi należy podać imiona i nazwiska kobiet widocznych na załączonych zdjęciach.

fot13 fot14