SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2017 SKoPB 2017 - zestaw 1
SKoPB 2017 - zestaw 1
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

Zapraszamy do 3. cyklu naszej zabawy! Przez kolejny rok będziemy przedstawiać Wam zadania-zagadki. Odpowiedzi mogą być o różnym stopniu trudności - jedne znajdziecie łatwiej, nad innymi możecie trochę połamać głowy.
Dziś pierwsze zadania, ale przypominamy, że dołączyć będzie można w dowolnym momencie trwania konkursu.
Na odpowiedzi czekamy do 31 stycznia, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl
 • Regulamin SKoPB


 • Zadanie 1.

  Pewien dość popularny obiekt PTTK, noszący nazwę pochodzącą od miejsca, w którym się znajdował, obecnie zlokalizowany jest pod innym szczytem, ale nazwą nadal przypomina poprzednie położenie. Dziś do tego budynku można dojść ścieżką ku czci znanej lokalnej postaci, która nadzorowała jego budowę. Nieopodal wspomnianego obiektu uczczono też meteorologa znakującego szlaki turystyczne w Australii. Nie wiemy, w jakim dniu panowie w rzeczywistości obchodzili swoje imieniny, ale teoretycznie mogli wspólnie obchodzić to święto w jednym z czerwcowych dni.
  W odpowiedzi należy podać tylko imiona przytoczonych postaci.

  Zadanie 2.

  Znany polityk odwiedzał tę miejscowość kilkukrotnie. Ostatnia wizyta powiązana była z uroczystym otwarciem nowej siedziby sądu. Ciekawostką jest, że jeszcze za jego życia, w rocznicę jego urodzin, mieszkańcy postanowili go uczcić. Niestety do dziś niewiele pozostało po tym upamiętnieniu (zdjęcie). W miejscu, gdzie wykonano zdjęcie, znajduje się również pomnik jednego z władców tej miejscowości i księstwa, w którym była położona.
  W odpowiedzi należy podać lata panowania wspomnianego władcy tego księstwa.


  Zadanie 3.

  Pierwszy redaktor naczelny pewnego miesięcznika hobbystycznego po przyjeździe z Wielkopolski do karpackiej miejscowości, staje się od razu jednym z bardziej rozpoznawalnych jej mieszkańców. I choć największa z wybudowanych z jego inicjatywy budowli już nie istnieje, to do dziś wspólnie z innym członkiem rodziny patronują rozgrywającym się tam zawodom sportowym i turystycznemu traktowi wyprowadzającemu z tej górskiej miejscowości. Mimo, że miejsce działalności naszego bohatera nie leżało nad Wisłą, to nazwa tej rzeki mocno była z nim związana.
  W odpowiedzi należy podać nazwisko opisywanej osoby.