SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2017 SKoPB 2017 - zestaw 2
SKoPB 2017 - zestaw 2
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

Drugi zestaw kolejnej edycji SKoPB przed Wami. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy - cały czas można przystąpić do zabawy!
Na odpowiedzi czekamy do 28 lutego, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Zadanie 4.

Postać ze zdjęcia patrzy w kierunku budowli, która, mimo że od razu przywodzi tę postać na myśl, w rzeczywistości nie ma z nią wiele wspólnego. Kiedyś w miejscu wykonania fotografii znajdował się pomnik upamiętniający pewną czterechsetną rocznicę. Obecnie znajduje się tam również pomnik wystawiony w okrągła rocznicę urodzin osoby, która stała się patronem miejscowego festiwalu.
W odpowiedzi należy podać nazwę festiwalu, nazwisko osoby ze zdjęcia oraz komu lub czemu poświęcone są/były opisane pomniki.


Zadanie 5.

W pobliżu pewnego browaru znajduje się miejsce, gdzie wspólnie upamiętniono osoby zajmujące się m.in. wychowaniem fizycznym, etnografią, projektowaniem odzieży. To, co je łączy, to bezinteresowna służba społeczna, zwłaszcza wobec osób najbardziej potrzebujących. Działalność ta niczym szlachetny kamień jaśniała wśród szarej, interesownej codzienności. Forma ich upamiętnienia, w założeniu twórców, ma oddawać szlachetny charakter tej działalności.
Napiszcie, jak nazywa się to miejsce oraz komu jest poświęcone.

Zadanie 6.

Cofnijmy się w czasie o kilkadziesiąt lat. Wtedy to młody człowiek rzucił pomysł, by w pobliże zrujnowanej świątyni niedaleko schroniska, którego był gospodarzem, przenieść kilka okolicznych budynków i w części z nich zorganizować schroniska, inne zaś zaadaptować na pomieszczenia edukacyjne i pracy twórczej, przeznaczone głównie dla studentów. Władza nie była zachwycona tym pomysłem, dlatego osoby zaangażowane w projekt były monitorowane przez służby. Na domiar złego główny pomysłodawca wkrótce zginął tragicznie w górach, w konsekwencji czego projektu nie zrealizowano. Udało się jednak wcielić w życie inny pomysł tego młodego człowieka, który także miał na celu zagospodarowanie przestrzeni wokół innej świątyni, a którego wyniki można podziwiać do dziś.
W odpowiedzi należy podać nazwisko pomysłodawcy obu projektów oraz lokalizację (nazwę szczytu) prowadzonego przez niego schroniska. Rok, w którym obejmował to schronisko jest także rokiem rozgrywania się fabuły filmu znanego włoskiego reżysera, zdobywcy nagrody Oskara. Tytuł tego filmu jest identyczny z kryptonimem sprawy prowadzonej przez UB przeciwko bohaterowi tej zagadki oraz innym współdziałającym z nim osobom. Dodatkowo należy podać tytuł filmu i nazwisko jego reżysera.