SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2017 SKoPB 2017 - zestaw 5
SKoPB 2017 - zestaw 5
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

Przed Wami piąty zestaw trzeciej edycji SKoPB. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy - cały czas można do niej przystąpić!
Na odpowiedzi czekamy do 31 maja, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Zadanie 13.

Przemierzając Beskidy Wschodnie, w okolicy pewnej widokowej przełęczy znajdziemy pomnik poświęcony artyście, który w swojej bogatej spuściźnie pozostawił utwór, w którym przyrównuje sakralny zabytek z małej beskidzkiej wioski do znanego na całym świecie dzieła sztuki, wyjątkowo często wykorzystywanego w reklamach. Co ciekawe, ten beskidzki zabytek jest prawie o dwa wieki starszy od wspomnianego dzieła sztuki.
W odpowiedzi należy napisać, komu poświęcony jest wspomniany pomnik.

Zadanie 14.

W dwóch pozbawionych pieszych szlaków turystycznych miejscowościach, w pobliżu ich najważniejszych zabytków, zlokalizowane są widoczne na zdjęciach kamienne upamiętnienia (pozbawione na potrzeby tej zagadki swoich inskrypcji) różnych, ale jednak podobnych wydarzeń. Upamiętniają one okrągłe rocznice, które co do wartości bezwzględnych są w obu przypadkach jednakowe, a ich suma przekracza 1000.
W jakich miejscowościach wykonano poniższe zdjęcia?


Zadanie 15.

Ostatnie majowe pytanie będzie niezwykle krótkie.
W odpowiedzi należy wskazać beskidzką rzekę, w której bezpośrednim otoczeniu znajdują się miejsca identyczne z nazwą turystycznego państwa południowoeuropejskiego, nazwą znanego włoskiego miasta oraz człekokształtnym ssakiem.