SKPB Łódź SKoPB SKoPB 2017 SKoPB 2017 - zestaw 6
SKoPB 2017 - zestaw 6
Autor: SKoPB    Utworzone: 07.08.2020
skopb logo

Przed Wami szósty zestaw trzeciej edycji SKoPB. Pomimo półmetku, wciąż zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy - cały czas można do niej przystąpić!
Na odpowiedzi czekamy do 30 czerwca, wysyłajcie je na konkurs@skpb.lodz.pl

Zadanie 16.

Mając 21 lat uległ niegroźnemu wypadkowi w górach. Niestety, było to w miejscu, gdzie ratownictwo górskie nie istniało, dlatego na pomoc czekał w samotności kilkadziesiąt godzin. Z pomocą przyszli mu miejscowi. Jeden z nich kilkanaście lat później sytuację tę przedstawił w krótkim opowiadaniu, w którym feralnego turystę określił jako „D.”.
W odpowiedzi podajcie tytuł tego opowiadania.
Wydarzenia te nie zniechęciły jednak naszego bohatera do górskich wędrówek. Wkrótce został członkiem organizacji turystycznej, a następnie aktywnym taternikiem. W Beskidach założył koło PTTK i tam też znalazł wieczny spoczynek (poniżej prezentujemy fragment nagrobka). Choć jego praca zawodowa nie była związana bezpośrednio z górami, to tak się jednak składało, że wykonywał ją głównie w Karpatach. Pomagał ludziom. Do końca życia aktywnie uprawiał turystykę. Mając ponad 70 lat, jako przewodnik prowadził turystów w góry.
Kim była opisana postać?


Zadanie 17.

Bohater tego pytania w młodości również uległ wypadkowi. Choć jego obrażenia były bardzo poważne, to na szczęście po miesiącach rehabilitacji odzyskał sprawność. W celu zapobiegania tego rodzaju wypadkom sprowadził ze Szwajcarii, jako pierwszy w Polsce, służący temu sprzęt, który był używany w Warszawie. Nie znalazł wówczas niestety dużego grona zwolenników, co doprowadziło nawet do jego zniszczenia. Dziś sprzęt tego typu wykorzystywany jest powszechnie, choć jego użycie ma wciąż tyle samo zwolenników, co przeciwników.
Pytanie w tym zadaniu jest tylko jedno: z jakiej beskidzkiej miejscowości pochodzi opisany generał?

Zadanie 18.

W kilku dużych polskich miastach, w dwóch miastach amerykańskich i jednym mieście na Bliskim Wschodzie, upamiętniono pewnego wybitnego Polaka. Wszystkie te upamiętnienia, choć nie identyczne, są bardzo do siebie podobne i składają się zasadniczo z dwóch elementów, które różnią się tylko detalami. W Karpatach postać ta stała się patronem szlaku, u krańca którego również można spotkać analogiczne, jak wskazane wyżej, upamiętnienie, ale pozbawione jednego z dwóch podstawowych elementów.
W odpowiedzi należy podać jakiego elementu brakuje. Szlak ten zaczyna się/ kończy w miejscowości, która kojarzona jest raczej z inną postacią – znanym polskim XX-to wiecznym politykiem, który także został patronem karpackiego szlaku. Dodatkowo podajcie nazwę tej miejscowości.