Historia SKPB Łódź

W 1980 roku grupa studentów związanych z Oddziałem Akademickim PTTK w Łodzi rozpoczęła w Warszawie kurs przewodników beskidzkich i w 1981 powołała Akademicki Klub Turystyczny, który miał zrzeszać przewodników górskich. Jesienią 1981 r. AKT zorganizował I Rajd Beskidzki (150 osób). W tym samym roku pierwsi członkowie AKT zdali egzamin do SKPB Warszawa i uzyskali uprawnienia Studenckiego Przewodnika Beskidzkiego.

W roku 1982 członkowie AKT opracowali i wydali materiały szkoleniowe dla przewodników „Beskid” oraz „Indeks Zabytków Beskidów Środkowych”. Ponadto zorganizowano I Górski Rajd Chemika, pierwszy Rajd Wiosenny oraz drugi Rajd Beskidzki, ruszyły też latem obozy wędrowne dla studentów tzw. „Beskidzka Włóczęga”, a także Studencka Baza Namiotowa na Chyszówkach w Beskidzie Wyspowym. Rozpoczął się również kolejny kurs przewodnicki (pierwszy, organizowany własnymi siłami).

Na przełomie 1982 i 1983 roku przed Komisją Przewodnicką w Nowym Sączu dziesięciu przewodników studenckich z Łodzi uzyskało uprawnienia państwowe Przewodnika Beskidzkiego III klasy. Dzięki temu wiosną 1983 roku możliwe było przekształcenie Akademickiego Klubu Turystycznego w Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich.

W roku 1983 oprócz tradycyjnych już obozów i rajdów, SKPB Łódź prowadziło po raz pierwszy bazę w Jaworkach nad Wąwozem Homole.

W roku 1984 SKPB liczyło dziewiętnastu przewodników.

W następnych latach członkowie Koła organizowali rajdy, obozy, kursy przewodnickie. Prócz tego tworzyli jeszcze zespół „Wibram” i zdobywali nagrody na festiwalach piosenki YAPA. Zaczęła działać następna baza namiotowa – tym razem w Beskidzie Sądeckim w Złockiem koło Muszyny.

W roku 1991 na Jasieniu odbyło się X-lecie Koła. Wówczas SKPB liczyło już 59 przewodników.

Obecnie SKPB Łódź ma wydanych 162 blachy przewodnickie.